www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Školní jídelna Bělkovice-Lašťany

Adresa a kontakt

ŘEDITEL ŠKOLY

Mgr. Lubomír Sklenář

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Irena Dokoupilová

tel : 585 396 318 mobil: 731 517 395
e-mail: jidelna.belkovice@seznam.cz

http://www.skolabelkovice.cz

 

Pracovnice školní jídelny:

Jana Theimerová

Eva Vymětalová

Miloslava Dvořáková