www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Školní jídelna Bělkovice-Lašťany

Kalkulace 2020/2021

KALKULACE STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

platná od 1. února 2019

Kategorie Fin. normativ
na potraviny
Mzdová
režie
Věcná
režie
 Zisk 
MŠ děti 3-6 let   přesnídávka 9,-
MŠ děti 3-6 let   oběd 18,-
MŠ děti 3-6 let   svačina 9,-
MŠ děti 7 let   přesnídávka 9,-
MŠ děti 7 let   oběd 22,-
MŠ děti 7 let   svačina 9,-
žáci ZŠ 6-10 let   oběd 22,-
žáci ZŠ 11-14 let   oběd 25,-
Cizí strávníci 36,- 22,- 11,50 0,50

Kalkulace je stanovena na základě vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování dle věku strávníka, který dovrší v daném školním roce (1.9.-31.8.)