www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Školní jídelna Bělkovice-Lašťany

Výdej obědů

 

11.00 – 11.30 Cizí strávníci
11.45 – 13.00 Základní škola
jidelna