www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Školní jídelna Bělkovice-Lašťany

Jídelní lístek

10.5. – 14.5.2021

3.5. – 7.5.2021

Stravování od 12.4.2021

Od pondělí 12.4. budou automaticky přihlášení žáci vzdělávající se v tom daném týdnu prezenčně. Ti žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, mají možnost si oběd vyzvednout do jídlonosiče, ale je potřeba stravu přihlásit u vedoucí ŠJ (jidelna.belkovice@seznam.cz nebo tel. 731 517 395).

V MŠ budou přihlášení všichni předškoláci.

Výdej do jídlonosičů:

cizí strávníci: 11-11:30

žáci ZŠ 11:30-12

Žádáme strávníky, aby dbali na čistotu svých jídlonosičů. Děkujeme za pochopení