www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Školní jídelna Bělkovice-Lašťany

Jídelní lístek

Školní jídelna nevaří od 12.7. do 13.8.2021

5.7. – 9.7.2021

Výdej do jídlonosičů:

cizí strávníci: 11-11:30

Žádáme strávníky, aby dbali na čistotu svých jídlonosičů. Děkujeme za pochopení