www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Školní jídelna Bělkovice-Lašťany

Jídelní lístek

30.11. – 4.12.2020

23.11. – 27.11.2020

Výdej obědů od pondělí 30.11.2020:

cizí strávníci bočním vchodem do jídlonosičů  11:00-11:30

ZŠ 1.-5. ročník obědvá v jídelně podle rozvrhu

Obědy jsou žákům ZŠ přihlášeny automaticky, pokud nemáte o oběd zájem, je nutné odhlásit u vedoucí ŠJ.